WWA Mission

connect to your creative essence and wisdom

WWA Mission

Wonder Woman Academy supports women in all fases of live. Whether we are facing a personal crisis, want a career that is more meaningful, or dealing with unexpected changes in our life, finding new ways to approach a situation is crucial to breaking free.  Old stories create stale routines and prevent fresh perspectives. Our goal is to help you open up, so new opportunities can reach you.

We help participants to get rid of their usual consciousness so that they have more resilience; you will be stronger; mentally, emotionally and physically, so that you can open yourself to the creative potential within yourself. In this way you allow yourself a fundamental transformation in your approaches to situations or problems in your life. In our trajectories we take you on a journey to free yourself from your pre-programmed attitudes and reactions to life. We go beyond the veils of your daily behavior. We go into the depths to the place where every woman carries her wisdom: her womb.

The deepest, oldest secrets of life lie in the womb of every woman. The womb is the holiest temple and the most energetic place in your body. It is the place where your inner voice, the deepest guidance, clarity and silence live. It is the place where your creative expression and power come from. It is your original voice and connection to the web of life, the web of interdependence that connects all living things. Wonder Woman Academy helps women regain this loving power and to channel it to the right places.

Wonder Woman Academy ondersteunt vrouwen in alle fasen van het leven. Of we nu geconfronteerd worden met een persoonlijke crisis, een carrière willen zoeken die zinvoller is of te maken hebben met onverwachte veranderingen in ons leven.
Het vinden van nieuwe manieren om een situatie te benaderen is cruciaal om vrij te komen. Oude verhalen creëren oude routines en voorkomen nieuwe perspectieven. Ons doel is jou helpen te ontvouwen zodat nieuwe kansen je kunnen bereiken.

We helpen deelnemers los te komen van hun gewoonlijke bewustzijn, zodat ze meer veerkracht hebben; je zult sterker zijn; mentaal, emotioneel en fysiek, zodat je je open kunt stellen voor het creatieve potentieel in jezelf. Zo stel je jezelf een fundamentele transformatie toe in je benaderingen van situaties of problemen in je leven. In onze trajecten nemen we je mee op een reis om je los te maken van je voorgeprogrammeerde houdingen en reacties op het leven. We gaan voorbij de sluiers van jouw dagelijkse gedrag. We gaan de diepte in naar de plek waar elke vrouw haar wijsheid meedraagt: haar baarmoeder.

De diepste, oudste geheimen van het leven liggen in de baarmoeder van elke vrouw. De baarmoeder is de heiligste tempel en de meest energierijke plek in je lichaam. Het is de plek waar je innerlijke stem, de diepste begeleiding, helderheid en stilte huizen. Het is de plek waar jouw creatieve expressie en kracht vandaan komen. Het is je oorspronkelijke stem en verbinding met het web van het leven, het web van onderlinge afhankelijkheid dat alle levende wezens met elkaar verbindt. Wonder Woman Academy helpt vrouwen deze liefdevolle kracht te herwinnen en om deze naar de juiste plaatsen te kanaliseren.

 

Introduction to WWA programs

WWA offers programs and retreats to inspire women to connect to their creative essence, wisdom and their inner leadership.

We want to encourage them
to transform their reality
and consequently of their community to a more compassionate, inclusive and caring world.
Each in their own divine way.

All woman; entrepeneurs, students, mothers, younger and older sisters are welcome in our programs and community.